دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus  مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

فایل فلش اورجینال  Smart E2510 Leto Plus  بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

قابل رایت با دانگل cm2

پردازنده SPD SC7731

ورژن آندروید 6

 

مشخصات و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Model Name : Leto_Plus
Model Brand : SMART
Model Device: Leto_Plus
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: V2510
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : Leto Plus

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x800.bin
[Read Ok] : fblogo_480x800.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1730 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\V2510_Leto_Plus_6.0_MRA58K_release-keys_Leto_Plus\
Done!

Elapsed: 00:13:32